Hvorfor team-udvikling?

Er I mest i plus-energi eller mest i minus-energi?

Teamets samspil og trivsel er altafgørende for, at der også leveres overskud, effektivitet, kreativitet og at I sammen når i mål. Lederen sætter ofte retning alene, og har efterfølgende en opgave i at få resten af teamet til at spille med og sammen. Det kan dog godt være en kompleks opgave, hvis ikke der er en indgroet forståelse for hinandens styrker og udviklings områder, og ikke mindst at der er forståelse for både frygt, motivation og roller.

Derudover betyder kendskab til stress også mere og mere hos alle, for at kunne gribe ind i tide, både fra ledelsens side og fra kollegaernes – inden en kollega i ubalance falder ud over kanten. Det er for mange nemlig ikke nemt at spørge om hjælp eller fortælle, hvor skidt det står til.

Hvorfor bruge profil-tilgangen til team-udvikling?

Adfærd er et spejs af dine (2)

Profilen giver mening at sætte i spil når,  du gerne vil:

Udvide dit kendskab til hvad det egentligt er, der betyder noget for den enkelte medarbejder. Der er forskel på værdisættet, om du arbejder med salg, som leder, som projektmedarbejder eller om du sidder i en økonomifunktion.

Sikre et team med den bedste profil-sammensætning, og bruge profiler i forbindelse med MUS og rekruttering. At have de rigtige talenter og kompetencer i teamet er vigtigt for resultatet, og måden opgaverne gribes an på. Profilen understøtter både medarbejderenes og lederens selvbilleder, deres foretrukne rolle i teamet og hvordan de bedst muligt hjælper hinanden i hverdagen.

♦ En bedre forståelse i forbindelse med konflikthåndtering og for hvorfor konflikter opstår. Profilen kan med fordel bruges som ramme for en konfliktsamtale, for at hæve sig ud på sidelinjen af konflikten og den skaber forståelse for, hvad der er kernen i konflikten.

♦ Hvis du vil udøve god ledelse og udvikle dine ledere eller dig selv som leder, vil profilen understøtte bevidstheden omkring din egen adfærd (styrker og udfordringer) og den vil være fundamentet i at udvikle leder-rollen endnu mere målrettet og sikre at du med kendskab til profilerne også bliver opmærksom på dine medarbejderes behov og motivations-faktorer.

♦ Hvis du vil styrke medarbejdernes selvbillede og skabe et bedre grundlag for et forbedret samarbejde via konkrete indsatser og handlingsplaner.


Typerne

Profilen opererer med 4 typer:

d-2

D for Dominans

En adfærds stil der kan virke krævende, men som også er både risikovillig og iderig. Fokus på fakta og vil gerne styre og bestemme. Meget direkte kommunikation og har en udfordring med at lytte.

 

i-2

I for Indflydelse

En adfærds stil der helst vil være i et team, er meget talende og higer efter den gode stemning. Fokus er først og fremmest på mennesker og samspil med mennesker. God til at sælge.

 

s-2

S for Stabilitet

En adfærds stil som gerne vil have kendte rammer, kendte opgaver og kendte mennesker. Det skaber tryghed. Har fokus på mennesker og fællesskab, og er meget procesorienteret.

 

c-2

C for Kompetence/kontrol

En adfærds stil som vil have styr på detaljerne, som gerne vil være rådgivende og fremstå kompetent. De hader fejl og er gode til at kvalitetssikre. De har fokus på fakta og elsker fordybelse.


Du får som arbejdsgiver det her udbytte af profilen!

♦ Dine ledere bliver bevidste om deres egen adfærd og medarbejdernes adfærd, hvilket gør det nemmere at udøve  målrettet ledelse til den enkelte medarbejder. Det skaber bedre trivsel, en bedre performance og mere tilfredshed.

♦ En rekrutteringsproces der går et spadestik dybere i forhold til at sikre det bedste grundlag at tage det gode kandidatvalg.

♦ En åben og rummelig kultur, der har fokus på og er bevidste om, at menneskers verdensbilleder er forskellige, og det er der en naturlig forståelse for. 

♦ En organisation der er bedre rustet til at håndtere konflikter.

♦ Fokus på en mere smidig og målrettet kommunikation til de forskellige typer af medarbejdere.

Samtidig vil det øge energi niveauet og skabe en forbedret motivation. 

Læs mere DISC TEAM-profil her:  https://mariannesnabe.dk/disc-team-profil/


Som individ får du det her udbytte af profilen

Billede2

♦ Bevidsthed om din naturlige og tilpassede adfærd

♦ Få sat præcise ord på dine motivationsfaktorer – og også lære andres motivationsfaktorer at kende

♦ En bedre og mere målrettet kommunikations-metode

♦ Bevidsthed om din adfærd i relation til forandringer, tryghed og frygt

Øget forståelse for andres adfærd, fordi du ved at I trives med forkellige opgaver og kontekster (og du kommer til at forstå hvorfor)

♦ Et stærkere selvbillede

Der er ingen af typerne, der er bedre end andre, og profilen er et  øjebliksbillede som svarer til din profil på det tidspunkt du svarer på analysens spørgsmål. Den kan ændre sig, hvis du skifter roller eller ansvarsområde, eller hvis der sker ting i dit liv Et mere konkret udbytte

Læs mere om den individuelle DISC-profil her: https://mariannesnabe.dk/disc-profilen/