Privatlivs-politik

Mine virksomhedsoplysninger:

Marianne Snabe – Et liv i balance

Lysagervænget 32, 8722 Hedensted

CVR-nr. 37148172

Kontaktoplysninger:

Mail: marianne@mariannesnabe.dk

Telefon: 61552122

Information om håndtering af persondata

Personoplysninger afgives aldrig til tredjepart, med mindre du selv udtrykkeligt giver

samtykke til det, og jeg indsamler ikke personoplysninger, uden at du selv har givet mig disse

oplysninger ved registrering, tilmelding, køb, besvarelse af spørgsmål i relations til udformning af personprofiler, i coachingsessions og deltagelse i workshops m.v.

Du afgiver dine personlige oplysninger på eget ansvar.

Personoplysninger bruges til at gennemføre et køb, tilmelding til min nyhedsbrevsliste, udformning af en personprofil, til at fremsende faktura eller anden form for service. Her indsamles oplysninger om navn, adresse, postnummer, e-mail, interesser, holdninger og personlige adfærdsmønstre.

Personoplysninger bruges til at gennemføre det køb, den service, coachings, workshops og personprofiler som oplysningerne er indsamlet i forbindelse med.

Dine rettigheder

I det omfang, der behandles personoplysninger om dig, har du ifølge persondataloven ret til at få oplyst, hvilke personoplysninger, der kan henføres til dig. Såfremt det viser sig, at de oplysninger eller data, der behandles om dig, er urigtige eller vildledende, har du ret til at kræve disse rettet til det korrekte, slettet eller blokeret. Du kan til enhver tid gøre indsigelse mod, at oplysninger om dig gøres til genstand for behandling. Du kan også til enhver tid tilbagekalde dit samtykke. Du har mulighed for at klage over behandlingen af oplysninger og data vedrørende dig. Klage indgives til Datatilsynet, jf. persondatalovens § 58, stk. 1.

Sikkerhed

Ifølge persondataloven skal dine personlige oplysninger opbevares sikkert og fortroligt. Jeg gemmer dine personlige oplysninger på min computer og i lukkede systemer som Mailchimp og Dinero med begrænset adgang, og som er placeret i kontrollerede faciliteter, og sikkerhedsforanstaltningerne kontrolleres løbende, for at sikre at brugeroplysninger håndteres forsvarligt, og under stadig hensyntagen til dine rettigheder som bruger. Jeg samarbejder udelukkende med partnere, som lever op til lovens krav.

I relation til indsamling af data i forbindelse med coach-sessions, hvor jeg nedskriver notater, vil disse imellem sessionerne blive opbevaret på et sikkert og aflåst sted, uden adgang for andre end jeg. Jeg har desuden tavshedspligt i forhold til indholdet i sessionerne hvad enten de foregår i et coaching-lokale eller på elektroniske medier.

Personoplysninger slettes eller anonymiseres løbende efterhånden som det formål, de blev indsamlet til, afsluttes. Personoplysninger gemmes højst i 6 måneder efter brug med mindre der er tale om et længerevarende samarbejde, hvor jeg er tilknyttet organisationer som freelance HR og coach.

Jeg forbeholder mig retten til løbende at opdatere og ændre nuværende retningslinjer for behandling af personoplysninger med formålet at sikre den mest optimale håndtering af persondata.