Foredrag – Bevidsthed om forskellighed skaber større trivsel og bedre ledelse….

Foredraget tager sit udgangspunkt i at få øje på, at adfærd er noget som er en stor del af os selv hver eneste dag – og det er er en stor del af det samspil vi har med hinanden hvert eneste minut.

Vi ved det godt – og alligevel går det det ofte galt i relation til at:

♦ Vi ikke føler os forstået (eller hørt)

♦ At vi har forskellige kommunikationsformer (behov)

♦ At vi drives at forskellige værdisæt

♦ At vores tætteste kollegaer vil drive noget andet end os, og gerne i andre rammer – og vi føler ikke at vi går samme vej

♦At ledelsen ikke har næste for den adfærd der ligger bag adfærden, og derfor sætter generelle termer op

Som forståelses-ramme præsenteres tilhørerne for DISC-modellen, der på en meget simpel måde at se andre mennesker på, og spotte, hvad der er vigtigt i netop det samarbejde eller i den relation. Der vil blive givet masser af eksempler og cases der understøtter DISC-termerne, for at gøre modellen meget nem at bruge i hverdagen.

Du får som lytter og som arbejdsgiver følgende udbytte af foredraget:

Dine ledere og medarbejdere bliver mere bevidste om deres egen adfærd, hvad er driver dem, og hvor forskellige (eller ens) de er i deres verdensbilleder. Der er synergier alle steder, nogen gange skal man bare lige få øje på dem.

Der bliver dermed sået nogle frø i relation til øget selvindsigt, og hvor ens egne forbedringspunkter ligger. Vi skal alle ud af vores comfort zone engang imellem, og når vi ved hvad der holder os til bage er det nemmere at træde derud selvom vi frygter det.

Tilhørerne bliver bevidste om begreber som naturlig adfærd og tilpasset, frygt, perception, motivation, de-motivation og drivkræfter. Generel øget forståelse for andre mennesker – ikke mindst sin egen modsætning. Det kan tage brodden af de fleste konflikter i virksomheden.

Foredraget perspektiverer også rammen ud mod kunderne, familien, vennerne og veninderne, og dermed vil du, efter foredraget, have god indsigt i, hvad der meget præcist kan ændres på.  I forhold til job-livet vil der blive stillet skarpt på hvad der kan være i spil i relation til stress, konflikter, samarbejde, og modstand imod forandringer.

Varighed:

2 timer (uden øvelser)

3 timer (med øvelser)

 

Billede2