DISC TEAM profil

Få en arbejdsdag med mere ro og en bedre trivsel

Skab et TEAM med masser af arbejdsglæde og åben kommunikation

Opnå bedre resultater samtidig med, at teamet både udvikles personligt og som gruppe

business coaching

En DISC TEAM profil sætter ord og karakteristika på de roller (10 forskellige) hvert enkelt teammedlem har og helt naturligt tager til sig i opgaveløsningen, for at få alting til at køre på skinner. Nogle har rollen som den udfarende sælger, der elsker at tale og sælge, andre har rollen som den der samler trådene imellem salg og administration, og andre tager rollen som specialisten, der elsker at kvalitets sikre og analysere.

“Der er behov for alle roller i et team – ingen er bedre end andre, og inden er vigtigere end andre. Synergien ligger i samspillet og forståelse af, hvad der motiverer, og hvad de er bange for”

At indstille sigtet på “rolle fokus” istedet for “individ fokus” betyder, at perspektiverne også bliver på gruppen og ikke kun på de enkelte team-medlemmer. Derfor bliver det også ret hurtig tydeligt, hvorfor der i hverdagen kan opleves ubalancer eller konflikter, specielt hvis profilerne ligger i roller, der er meget ens.

Det bliver også tydeligt om team-medlemmerne bevidst eller ubevidst skifter adfærd, når de træder ind af døren på arbejdspladsen, måske for møde lederens behov eller en kaotisk situation med masser af travlhed og kaos. Det træder også tydeligt frem, hvor teamet har sin akilleshæl og hvor teamet kan forbedre samarbejdet.

IMG_2051 (2)

Rollerne

Vi mennesker har en adfærd med os, noget vi ikke kan lade være med, og som præger vores tilgang til vores opgaveløsning. Sælgeren kan ikke lade være med at forhandle og få lukket en ordre, fordi det motiverer og sælgeren finder det også nemt at se tingene fra nye vinkler og med nye midler. Bogholderen kan ikke lade være med at sikre at alting stemmer og at data kommer korrekt ind i systemerne (som sælgeren ikke typisk er fan af).

Vi har forskellige syn på, hvad vi oplever som sjovt, trygt, og udviklende. Nogle elsker at kommunikere og er sociale, andre vil helst sidde i stilhed og fordybe sig, og andre vil gerne have det store overblik. Nogle vil gerne diskutere, og elsker når der er en god energi,  hvor andre har det meget svært med at ytre sig i gruppen, fordi de har brug for mere betænkningstid.

“Der er en rolle vi foretrækker, og ved at lave en TEAM-profil bliver det tydeligt hvorfor vi tager det valg”.

IMG_2050 (2)

En TEAM-profil indeholder 10 forskellige roller, som har hvert sit karaktertræk.

Roller som bidrager positivt i enhver organisation i forskellige afdelinger.


Hvorfor giver det mening at få lavet en TEAM-profil?

Det gør det fordi:

I hurtigt får et overblik over teamets styrker og udviklingsområder. Er teamet meget ens i profilerne, kan der være nogle udfordringer i at rumme andre profilers verdensbilleder eller behov (F.eks. Salg kontra økonomi)

♦ I bliver bevidste om, hvor (og hvordan) teamet spille hinanden gode og hvordan det enkelte team-medlem (inklusiv lederen) i hverdagen, kan bruge viden om rollerne til at forstå de drivkræfter, der er i spil og hvilken frygt og begrænsninger der findes hos de enkelte profiler.

♦ Du får som leder et konkret værktøj til at skabe endnu mere bevidsthed om hvilken profil du mangler i dit team, og hvordan du skal planlægge din næste rekruttering.

♦  I kan bruge forståelsen for rollerne og deres behov for kommunikation, forandring og tryghed til at løse konflikter på en helt anden måde, så det ikke ender i personlige angreb.


 IMG_1987 (2)Hvordan bygges en seance op omkring en TEAM-profil?

Der er flere muligheder og alt kan sættes sammen alt efter dit behov. Dette kunne dog være en model at køre efter, som jeg har haft stor succes med i flere organsationer. Det er vigtigt at lave en simpel ramme som bygges op omkring jeres dagligdag, så det hele bliver genkendeligt og nemt at tale ud fra.

♦ Alle team-medlemmer får lavet en individuel DISC-profil samt en personlig 1:1 tilbagemelding

♦ Med baggrund i de individuelle profiler udarbejdes en DISC TEAM-profil, og der udarbejdes samtidig en rapport for gruppen med fokus på styrker, udfordringer og udviklings-potentiale.

♦ Der holdes en workshop (4-5 timer), hvor hele teamet modtager resultatet af TEAM-profilen og hvor der kan laves feedback seance, udarbejdelse af spilleregler og med fokus på hvad det er der skal sikre et endnu bedre samarbejde i fremtiden.

♦ Lederen har mulighed for at få individuel sparring og coaching for at understøtte forandringerne.

♦ Efter 2-3 måneder arrangeres en “opfølgnings-workshop” hvor der følges op på hvor langt teamet er med forandringerne.


Vil du gerne høre mere om, hvordan en TEAM-profil vil kunne hjælpe dig med teamudviklingen ?

Du er meget velkommen til at skrive eller ringe til mig, hvor jeg vil give din en helt uforpligtende sparring på din situation og team-oplevelse, med udgangspunkt i dine tanker og observationer.

Kontakt mig på telefon 61552122 eller mail: marianne@mariannesnabe.dk.