DISC TEAM profil

En DISC TEAM profil sætte fokus på de roller, de enkelte mennesker har i et team. Eller de roller de enkelte profiler befinder sig bedst i og dermed ofte er et spejl af de opgaver de varetager eller byder ind på. Det er de individuelle profiler der lægges over i en profil, hvor betragtningen løftes op fra individ niveau og til rolle niveau.

Rollerne afspejler meget præcist, den adfærd der synliggøres i de individuelle profiler, men idet gruppens medlemmer hæves op på et rolle/team niveau, begynder man at betragte synergier og begrænsninger på et andet og mere organisatorisk grundlag. Karaktertrækkene er nogenlunde de samme som på individ niveau, men anskuer man opgaven sat i forhold til teamets sammensætning synliggøres styrker og udfordringer, og dermed træder det også tydeligt frem, hvor teamet har sinde begrænsninger.

Når bevidstheden om styrker og udviklingsområder er gjort synlige, er der et konkret felt grundlag til at arbejde videre fra og tage konkrete beslutninger om hvilke centrale adfærdsmæssige ændringer der skal implementeres.

Rollerne

Som individer tiltrækkes vi af bestemte ansvarsområder, alt efter vores profil, og hvad vi finder sjovt, trygt, og udviklende. Nogle elsker at kommunikere, andre vil helst side i stilhed og kvalitetssikre eller have det store overblik. Andre igen drives af at diskutere hvor andre har meget besvær med at ytre sig i gruppen, fordi de har brug for mere betænkningstid. Der er en rolle vi foretrækker, og ved at lave en TEAM-profil bliver det tydeligt hvorfor vi tager det valg.

IMG_2050 (2)

En TEAM-profil indeholder 10 forskellige roller, som har hvert sit karaktertræk. Roller som bidrager positivt i enhver organisation i forskellige afdelinger.

Hvorfor er en TEAM-profil nyttig for dig som leder?

Det er den fordi:

♦ Du ret hurtigt for et overblik over dit teams styrker (i forhold til opgaven) og deres udviklingsområder. Er teamet meget ens i profilerne, kan der være nogle udfordringer i at rumme andre profilers verdensbilleder eller behov (F.eks. Salg kontra økonomi)

♦ Du bliver bevidst om, hvor teamet kan spille hinanden gode og hvordan den enkelte medarbejder / leder kan bruge viden om rolle-fordelingen til at forstå, hvilke drivkræfter der er i spil i de enkelte roller, og hvilken frygt samt hvilke begrænsninger eller risici, der også findes.

♦ Du får et konkret værktøj til at skabe endnu mere bevidsthed om hvilken profil du mangler i dit team, og hvordan du skal planlægge din næste rekruttering.

♦   Du kan bruge forståelsen for rollerne og deres behov for kommunikation, forandring, tryghed til at løse konflikter på en helt anden måde, så det ikke ender i personlige angreb.

IMG_2051 (2)

Hvordan kan en seance bygges op omkring en TEAM-profil?

Der er flere muligheder og alt kan sættes sammen alt efter dit behov. Dette kunne være en model at køre efter, og som jeg har haft stor succes med i flere organsationer.

♦ Alle medlemmerne af teamet for lavet et individuel DISC-profil samt en personlig 1:1 tilbagemelding

♦ Alle profilerne samles i en DISC TEAM-profil, og der udarbejdes en rapport for gruppen med styrker, udfordringer og udviklings-potentiale.

♦ Lederen modtager en tilbagemelding på team-rapporten med tilhørende sparring og coaching i forhold til målet med at skabe fokus og sætte udviklingsmål.

♦ Der kan laves en workshop, hvor teamet klædes på i henhold til team-rapporten og der kan arbejdes videre med de indsatser og mål der skal udvikle teamet til mere bevidst og konkret at sikre bedre resultater.

♦ Efter en periode, hvor teamet har arbejdet med indsatserne laves der en opfølgning


Vil du gerne høre mere om en DISC-TEAMprofil kunne hjælpe dig til at styrke dig i dit lederskab og styrke dit team helet generelt, så er du meget velkommen til at kontakte mig til en uformel TEAM-snak med udgangspunkt i dine tanker og observationer. Kontakt mig på telefon 61552122 eller mail: marianne@mariannesnabe.dk.