DISC som adfærds-spotter og forandring-model

Formålet med at bruge en person profil analyse i din virksomhed er helt generelt at sætte fokus på at hvor afgørende bevidsthed og egen og andres adfærd er for at skabe en bedre trivsel, et bedre arbejdsmiljø og for at kunne mixe fokus på faglige kompetencer og adfærd hos den enkelt leder og medarbejder.

Hvorfor bruge en person profil analyse?

Adfærd er et spejs af dine (2)

Profilen giver mening at sætte i spil når,  du gerne vil:

Udvide bevidstheden omkring hvad det egentligt er der betyder noget for den enkelte medarbejder. Der er forskel på værdisættet om du arbejder med salg, som leder, som projektmedarbejder eller om du sidder i en økonomifunktion.

♦ Sikre en kvalitetsfyldt  rekrutteringsproces eller rekrutteringssamtale, hvor du gerne vil sikre den bedste kandidat til den ledige stilling. Profilen understøtter samtalerne og tages profilen ind i hele processen (fra at du tager stilling til rollen og de kompetencer du gerne vil have og helt hen til at samtalerne holdes) kan profilen udvikles således at der sættes spot på det enkelte funktionsområde.

♦ Opstarte en bevidsthedsudvidende coaching-proces for en leder eller medarbejder, hvor profilen er det første naturlige skridt, fordi fokus på adfærd og den adfærds ændring der ønskes bliver endnu mere tydelig.

♦ En bedre forståelse i forbindelse med konflikthåndtering og for hvorfor konflikter opstår, og profilen kan med fordel bruges som ramme for at hæve sig ud på sidelinjen af konflikten og skaber forståelse for, hvad det er der er kernen i konflikten. Profilen kan dermed med fordel bruges som redskab til at løse konflikten.

♦ Hvis du vil udøve god ledelse og udvikle dine ledere eller dig selv som leder, vil profilen understøtte bevidstheden omkring din egen adfærd (styrker og udfordringer) og den vil være fundamentet i at udvikle leder-rollen endnu mere målrettet og sikre at du med kendskab til profilerne også bliver opmærksom på dine medarbejderes behov og motivations-faktorer.

♦ hvis du vil styrke medarbejdernes selvbillede og skabe et bedre grundlag for et forbedret samarbejde via konkrete indsatser og handlingsplaner.

Typerne

Profilen opererer med 4 typer:

d-2

En adfærds stil der kan virke krævende, men som også er både risikovillig og iderig. Fokus på fakta og vil gerne styre og bestemme. Meget direkte kommunikation og har en udfordring med at lytte.

 

 

i-2

En adfærds stil der helst vil være i et team, er meget talende og higer efter den gode stemning. Fokus er først og fremmest på mennesker og samspil med mennesker. God til at sælge.

 

 

s-2

En adfærds stil som gerne vil have kendte rammer, kendte opgaver og kendte mennesker. Det skaber tryghed. Har fokus på mennesker og fællesskab, og er meget procesorienteret.

 

 

c-2

En adfærds stil som vil have styr på detaljerne, som gerne vil være rådgivende og fremstå kompetent. De hader fejl og er gode til at kvalitetssikre. De har fokus på fakta og elsker fordybelse.

Du får som arbejdsgiver følgende udbytte af profilen

♦ Dine ledere bliver bevidste om deres egen og med kendskabet til profiltyperne bliver det nemmere at udøve  målrettet ledelse til medarbejdernes typer. Det bedre trivsel, en bedre performance og mere tilfredshed.

♦ En rekrutteringsproces, der går et spadestik dybere i forhold til at sikre det bedste match.

♦ En åben og rummelig kultur, der har fokus på og er bevidste om at menneskers verdensbilleder er forskellige, og det er der en naturlig forståelse for. 

♦ En organisation der er bedre rustet til at håndtere konflikter

♦ Fokus på en mere smidig og målrettet kommunikation til de forskellige typer af medarbejdere

Brug profilen som en kultur-ramme i virksomheden

Jeg har stor erfaring med at bruge DISC-profilen som et stærkt fundament i virksomheden for at sikre at åbenhed og forståelse for at vi er forskellige, og at det herunder også bliver endnu mere legalt at bruge forekellige medarbejderes drivkræfter der hvor de er bedst. De forskellige typer gør en forskel forskellige steder i værdikæden, og arbejdet med DISC gør det synligt, hvor medarbejderne og lederne bidrager bedst. Det vil påvirke både mødekulturen, projekt-løsningen og kreativiteten. Samtidig vil det øge energi niveauet og skabe en forbedret motivation. 

Få lavet en TEAM-profil

Via en TEAM profil kan der arbejdes endnu mere målrettet med at skabe et harmonisk team, hvor ledelsen bliver endnu mere bevidst om indsatser og planer.

Læs mere DISC TEAM-profil her:  https://mariannesnabe.dk/disc-team-profil/

Som individ får du følgende udbytte af profilen

Billede2

Når du vælger at tilføje en DISC-profil til dit forløb, får du masser af bevidsthed om, hvad der kendetegner din adfærd, både som en styrke og som en udfordring. Alle typerne har begge dele, og der er ingen typer der er bedre end andre. Det er et øjebliksbillede på det tidspunkt du svarer på analysens spørgsmål.

Dit personlige profilbillede, giver dig mulighed for, sammen med coaching, at få øje på, hvor du eventuelt skifter adfærd, hvornår du holder dig tilbage, hvordan din adfærd er under pres + at den hjælper til at understøtte den adfærds-ændring du måske er igang med at foretage eller øve dig på.

Derudover fortæller profilen også om, hvordan du har det “indeni” i det øjeblik du svarer på spørgsmålene i testen. Den kan fortælle dig om du føler dig presset, eller om du skifter adfærd i løbet af dagen (fra en naturlig adfærd til en anden og mere bevidst adfærd). Dette kunne f. eks. være hvis du er i et job, som ikke passer til dig og dit værdisæt, og du skal varetage en rolle som ikke ligger naturligt for dig at være i. Så kan du have en oplevelse af at være meget drænet, hvorimod, hvis der er et match, så vil oplevelsen måske være at du får energi af det. Din arbejdsglæde har ofte stor sammenhæng med netop dette område.

Et mere konkret udbytte

♦ Bevidsthed om din naturlige og tilpassede adfærd

♦ Få sat præcise ord på dine motivationsfaktorer – og også lære andres motivationsfaktorer at kende

♦ Hvad kendskab til profiler har af betydning for samarbejde og kommunikation med kollegaer, men også i familien og vennekredsen

♦ Bevidsthed om din adfærd i relation til forandringer og tryghed

♦ Øget forståelse for andres adfærd og hvor du lærer at målrette din kommunikation med de forskellige profiler

♦ Et stærkere selvbillede