Mentor

Stil skarpt på hvem du er! (2)

Hvad er en mentor?

Som mentor er jeg på sidelinjen af din udvikling og det mål du har sat dig, som du vil udvikle dig henimod. Som mentor er det min rolle at følge dig, og give dig masser af værktøjer, der understøtter din proces og dit mål.

Du vil få adgang til mit netværk og du vil få masser af adfærdsmæssig sparring i løbet af hele processen.

mentor-icon-2895941__340

Områder hvor en mentor med fordel kan komme i spil:

♦ Når du har brug for at få defineret din karriereplan eller få udviklet din ledelsesstil, og hvor en mentor kan følge dig og hjælpe til gradvist at bygge dine faglighed op.

♦ Når du har et projekt, et karriereskifte eller lign., hvor du har brug for modspil og medspil, ide-udveksling og nærværende sparring.

Jeg vil som mentor give dig:

♦ Et nærværende fokus på din læringsproces og bidrage med værktøjer til din personlige udvikling

♦ Være en konstruktiv, troværdig og fortrolig samarbejdspartner i din udviklingsproces

♦ Være aktiv og velforberedt til møderne og medbringe værktøjer der understøtter processen

♦ Give dig både medspil og modspil og give dig coaching på dine emner

♦ Være nysgerrig og åben for dit verdensbillede og de mål du sætter dig

♦ Være både åben og villig til at dele min egen viden og erfaring samt sætte mit netværk i spil

help-2444110__340

Overvejer du at have en mentor på sidelinjen, og er du nysgerrig på hvordan et samarbejde kunne foregå – skriv til mig på mail: marianne@mariannesnabe.dk eller ring på 61552122.